TERMINY REKRUTACJI

 

Dotyczy:  terminów  postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego w Archidiecezjalnym Przedszkolu  im. Św. Mikołaja  w Olsztynie.

 

Na podstawie art. 154 Ustawy Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),   dyrektor Archidiecezjalnego Przedszkola im. św. Mikołaja  w Olsztynie, określa następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów, oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019.

 

§ 1

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

  1.  

Składanie wniosków wraz z załącznikami.

 

od 5 marca 2018 r.

od godz. 8.00

do 16 marca 2018r.

do godz. 15.00

 

 

od 18 kwietnia 2018r.

od godz. 8.00

do 24 kwietnia 2018r.

do godz. 15.00

 

  1.  

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

 

od 19 marca 2018r.

 do 5 kwietnia 2018  r.

 

 

od 25 kwietnia 2018 r.

do 8 maja 2018 r.

 

 

 

 

  1.  

Podanie do  publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

6 kwietnia 2018 r.

godz. 14.00

 

 

9 maj 2018 r.              godz. 14.00

  1.  

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 9 kwietnia 2018 r.

do 11 kwietnia 2018r.  do godz. 15.00

 

 

od 10 maja 2018 r.

do 14 maja 2018 r.

do godz. 15.00

  1.  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

12 kwietnia 2018 r. godz. 14.00

 

 

15 maj 2018 r.

godz. 14.00