Aktualności

OPŁATY DLA RODZICÓW

 

 

 

 

 

NUMERY KONT:

OPŁATA ZA ŻYWIENIE:

60102035410000510201876002

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU - MINIMUM PROGRAMOWE:

37102035410000510201876028