informacja o kontynuacji przedszkola

 

 

 

DRODZY RODZICE ,

Informuję, aby dziecko kontynuowało dalszą edukację w Archidiecezjalnym Przedszkolu im. św. Mikołaja w Olsztynie w roku szkolnym 2019/2020, należy złożyć deklarację potwierdzenia woli kontynuacji w nieprzekraczalnym terminie                               w dniach od   11 – 15 marca 2019 r.

W przypadku niezłożenia deklaracji w ww. terminie, dziecko zostaje automatycznie wykreślone z  listy wychowanków Przedszkola, i aby uczęszczać do niego w przyszłym roku szkolnym, musi ponownie wziąć udział w rekrutacji.