Plan Dnia

6:30 - 8:00

Schodzenie się dzieci w grupach łączonych,

Zabawy dowolne, m.in. konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze,

Aktywność dziecka w kącikach zainteresowań,

Praca indywidualna z dziećmi, wspomaganie, korygowanie rozwoju

8:00 - 8:30

Przechodzenie dzieci z wychowawcą do swojej sali

chwilka literacka, zabawy i ćwiczenia indywidualne lub grupowe

8:30 - 9:00

I śniadanie,

czynności samoobsługowe, porządkowe, opiekuńcze,

doskonalenie umiejętności samodzielnego 

i estetycznego spożywania posiłków

9:00 - 10:15

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych 

w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego,

rozwijanie aktywnosci dziecka w różnych sferach,

organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć

10:15 - 11:45

II śniadanie

Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczonym na spacery, wycieczki, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze

Czynności opiekuńcze, organizacyjne, czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela

Przygotowanie do obiadu

11:45 - 12:15

Obiad – II danie,

czynności higieniczne (mycie zębów)

12:15 - 13:00

Odpoczynek (słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek)

13:00 - 14:00

Zajęcia wspomagające przez nauczyciela

zajęcia z katechezy

14:00 - 14:45

Czyności samoobsługowe i higieniczne

Obiad – I danie (zupa)

podwieczorek

14:45 - 16:30

kontynuacja działalności edukacyjnej

zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno – technicze 

tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe

zajęcia dodatkowe, rozchodzenie się do domu