Programy

Organizacja i metody pracy dydaktyczno- wychowawczej

Praca wychowawczo-dydaktyczna w Archidiecezjalnym Przedszkolu prowadzona jest w oparciu o:

podstawę programową zatwierdzoną przez MEN, (Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.) 

PROGRAMY:

☼ Program przygotowujący dzieci do  nauki czytania i pisania metodą glottodydaktyczną wg założeń prof. Bronisława Rocławskiego - autorki    s. Beata Ciągło,  Magdalena Majdecka

☼ Dziecięca matematyka autorki: prof. E. Gruszczyk - Kolczyńska, Ewa Zielińska

☼ Program " Tropiciele" WSiP 

☼ "Tropiciele" Roczne przygotowanie sześciolatków, WSiP
Profilaktyki zagrożeń dzieci w przedszkolu „Jestem bezpieczny".

☼ Program własny " Ja Artysta" - autorki s. Maria Mrzygłód, Dagmara Krajewska

☼ Przedszkolny Program Edukacji Komunikacyjnej "Autochodziuk", organizatorzy Michelin Poplska S.A. Olsztyn, WORD Olsztyn

☼Program nauczania religii nr AZ-03-04/4-0 Przychodzimy do Pana Boga, red. J. Szpet, D.Jackowiak, Księgarnia św. Wojciech, Poznań Podczas zajęć z dziećmi wykorzystywany jest bogaty wachlarz pomocy edukacyjnych.