Rekrutacja 2018/19

 

Dotyczy:  terminów  postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego w Archidiecezjalnym Przedszkolu  im. Św. Mikołaja  w Olsztynie.

Na podstawie art. 154 Ustawy Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),   dyrektor Archidiecezjalnego Przedszkola im. św. Mikołaja  w Olsztynie, określa następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów, oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019.

 

§ 1

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

Temin postępowania

uzupełniającego

1. Składanie wniosków wraz z załącznikami.

od 5 marca 2018 r.

od godz. 8:00

do 16 marca 2018 r.

do godz. 15:00

od 18 kwietnia 2018 r.

od godz. 8:00

do 24 kwietnia 2018 r.

do godz. 15:00

2.

Werfyfikacja przez komisję rekrutacyjną, wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 19 marca 2018 r.

do 5 kwietnia 2018 r.

od 25 kwietnia 2018 r.

do 8 maja 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości, listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

6 kwietnia 2018 r.

godz. 14:00

9 maja 2018 r.

godz. 14:00

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

od 9 kwietnia 2018 r.

do 11 kwietnia 2018 r.

do godz. 15:00

od 10 maja 2018 r.

do 14 maja 2018 r.

do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12 kwietnia 2018 r.

godz. 14:00

15 maja 2018 r.

godz. 14:00