Rekrutacja uzupełniająca na rok 2020/2021

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, zgodnie z zaleceniami zawartymi w piśmie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2020r. w sprawie rekrutacji do szkół i placówek oświatowych

Podejmujemy decyzję, że rekrutacja uzupełniająca do przedszkola będzie odbywać się drogą elektroniczną w następujący sposób:

  1. Przesłanie drogą e-mailową na adres krótkiego komunikatu np.: Chcę żeby moje dziecko w roku 2020/2021 uczęszczało do waszego przedszkola, z podpisem i podaniem nr telefonu,
  2. Po otrzymaniu takiego maila, otrzymacie Państwo drogą elektroniczną potrzebne dokumenty,
  3. Wypełnione dokumenty z podpisem, (jeśli jest możliwość  zeskanowania, jeśli nie ma – podpis tylko w wordzie) należy odesłać drogą mailową na w/w adres przedszkola,
  4. O wynikach rekrutacji uzupełniającej powiadomimy Państwa telefonicznie lub e-mailowo.

                     Jednocześnie informujemy, że w razie wolnych miejsc przyjmujemy dzieci przez cały rok.

tel. 89 527 51 93 lub 519 336 229

                                       

                                   s. Marta Majerczyk

                                       dyrektor przedszkola