Szkoła do Hymnu

W piątek 8 listopada 2019 roku, nasze Przedszkole wzięło udział w patriotycznym wydarzeniu organizowanym z inicjatywy

Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wspólnie ze wszystkimi dziećmi o symbolicznej godzinie 11.11 odśpiewany został Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.

W tym dniu również odbyło się pasowanie na Przedszkolaka. /zob. zdjęcia w galerii 😊/