Szkoła pamięta

Nasze przedszkole włączyło się także w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. (25 październik2019r. )

Dzieci pojechały na pobliski cmentarz wojskowy w Olsztynie i tam zapaliły znicze        

 i pomodliły się za wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny.

W ten sposób uczyły się, że pamięć o bohaterach narodowych jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.

/zob. zdjęcia w galerii 😊/