TERMINY REKRUTACJI 2019/2020

Na podstawie art. 154 Ustawy Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),                       

Dyr. Archidiecezjalnego Przedszkola im. św. Mikołaja  w Olsztynie, określa następujące terminy postępowania rekrutacyjnego,

składania dokumentów, oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020.

                                                                                         § 1

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

  1.  

Składanie wniosków wraz z załącznikami.

 

od 19 marca 2019 r.

od godz. 8.00

do 01 kwietnia  2019r.

do godz. 15.00

 

 

od 01 sierpnia  2019r.

od godz. 8.00

do  7 sierpnia 2018r.

do godz. 15.00

 

  1.  

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola                     i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                               w postepowaniu rekrutacyjnym.

 

od 2 kwietnia 2019r.

 do 23 kwietnia 2019  r.

 

 

od 8 sierpnia 2019 r.

do 20 sierpnia 2019 r.

 

 

 

 

  1.  

Podanie do  publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                             i kandydatów niezakwalifikowanych

 

24 kwietnia 2019 r.

godz. 14.00

 

 

21 sierpnia 2019 r.              godz. 14.00

  1.  

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 25 kwietnia 2019 r.

do 29 kwietnia 2019r.  do godz. 15.00

 

 

od 22 sierpnia 2019 r.

do 26 sierpnia 2019 r.

do godz. 15.00

  1.  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

30 kwietnia 2019 r. godz. 14.00

 

 

27 sierpnia 2019 r.

 godz. 14.00