Terminy rekrutacji na rok 2021/2022

Terminy Rekrutacji w Archidiecezjalnym Przedszkolu zatwierdzone przez organ prowadzący na rok  2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

od

do

od

do

 

  1.  

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

 

19 styczeń

 

28 styczeń

 

  1.  

Składanie wniosków wraz z załącznikami.

 

01 luty

godz. 8.00

 

 

26 luty

godz. 16.00

 

 

19 marzec 

godz. 8.00

 

30 kwiecień

godz. 15.00

 

 

  1.  

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

 

02 marzec

 

 

04 marzec

 

 

 

04 maj

 

 

 

 

07 maj

 

 

  1.  

Podanie do  publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

06 marzec

godz. 14.00

 

11 maj

godz. 14.00 

  1.  

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

 

09 marzec

 

 

12 marzec

 

 

12 maj

 

  14 maj

godz. 16.00

  1.  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

16 marzec godz. 10.00

 

18 maj  godz. 14.00