Terminy rekrutacji na rok 2023/2024

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

od

do

od

do

 

  1.  

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

 

20 luty

 

24 luty

 

  1.  

Składanie wniosków wraz z załącznikami.

 

01 marzec

godz. 8.00

 

31 marzec

godz. 16.00

 

 

03 kwiecień 

godz. 8.00

 

28 kwiecień

godz. 15.00

 

 

  1.  

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

 

03 kwiecień

 

04 kwiecień

 

 

04 maj

 

 

05 maj

 

 

  1.  

Podanie do  publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

04 kwiecień

godz. 14.00

 

08 maj                                godz. 14.00

  1.  

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

 

05 kwiecień

 

12 kwiecień

 

 

08 maj

 

  12 maj

godz. 16.00

  1.  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

14 kwiecień godz. 10.00

 

 

15 maj  godz. 14.00