Wielkanoc 2022

W I E L K A N O C    2022

 

Drodzy Rodzice / Opiekunowie,

Wszyscy Pracownicy Przedszkola

 Drogie Dzieci

Pusty Grób Pana Jezusa pokazuje, że nasze troski, cierpienie i śmierć nie mają ostatniego głosu.

Zmartwychwstały Pan Jezus uczy, że naszym celem i przeznaczeniem jest ŻYCIE.

Potrzeba nam tylko odwrócić wzrok od grobu i skierować na Zmartwychwstałego Jezusa, podobnie jak uczyniła Maria Magdalena, abyśmy mogli kosztować owoców zmartwychwstania

Radości, Nadziei i Pokoju Serca

 

Z radosnym ALLELUJA

życzy

s. Marta Majerczyk

  dyrektor przedszkola