O nas

Archidiecezjalne Przedszkole w Olsztynie prowadzone jest przez Siostry Salwatorianki

Zapewniamy wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim dzieciom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo w duchu personalizmu chrześcijańskiego. Chcemy, by dzieci czuły się u nas tak jak  w swoim domu: kochane i szczęśliwe.

Naszą formą pozdrowienia jest: Szczęść Boże

Archidiecezjalne Przedszkole istnieje od 1989 roku. Zostało założone z ramienia Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Salwatorianek. Nasze przedszkole mieści się w dwóch domach jednorodzinnych (w tzw. „bliźniaku”). Placówka dysponuje trzema salami dydaktycznymi, zapleczem kuchennym, salą gimnastyczną , pokojem logopedycznym oraz placem zabaw. Mamy również osobne sypialnie dla dzieci młodszych. Przedszkole zapewnia opiekę w godzinach 6.30 – 16.30 .

Dzieci w placówce czują się  dobrze; po domowemu, wszystkie się znają. Dzieci starsze opiekują się młodszymi a z kolei młodsze uczą się pozytywnych zachowań od swoich starszych kolegów, znika więc stres u dziecka związany z przejściem z grupy „młodszej” do „starszej”.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczycielki - Siostry oraz osoby świeckie są bardzo dobrze przygotowane pod względem metodycznym i merytorycznym. Posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne. Ponadto uzupełniają swoją wiedzę na kursach i szkoleniach oraz studiach podyplomowych. W placówce jest również logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej. Wszystkie siostry i panie są bardzo troskliwe i dbają o miłą, domową atmosferę w przedszkolu. Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe, w tym oparte na idei zrównoważonego rozwoju. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań przyrodniczych, naukowych i technicznych oraz indywidualnych talentów. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, metodzie projektu, metodzie glottodydaktycznej, metody aktywizujące oraz wymagające twórczego myślenia. Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym przede wszystkim wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną uwagę kadra pedagogiczna przywiązuje do otwartości na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym.