Programy

Organizacja i metody pracy dydaktyczno- wychowawczej

Praca wychowawczo-dydaktyczna w Archidiecezjalnym Przedszkolu im. św. Mikołaja prowadzona jest w oparciu o:


Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. zał. nr  1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.  Dz.U. z 2017 r., poz. 356   http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf

Programy:

  • Dziecięca Matematyka, autorki: prof. E. Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska
  • Program przygotowujący dzieci do nauki czytania i pisania metodą glottodydaktyczną, autorki: s. Beta Ciągło, Magdalena Majdecka
  • Przedszkolny Program Edukacji Komunikacyjnej „Autochodzik”, organizatorzy Michelin Polska S.A. Olsztyn, WORD Olsztyn 
  • „Ja- Artysta” – program własny, autorki: s. Maria Mrzygłód, Dagmara Krajewska
  • Program wychowania przedszkolnego "Planeta dzieci" autorka Jolanta Wasilewska wyd. WSiP
  • Program nauczania religii nr AZ-03-04/4-0 Przychodzimy do Pana Boga, red. J. Szpet, D.Jackowiak, Księgarnia św. Wojciech, Poznań