Programy

Organizacja i metody pracy dydaktyczno- wychowawczej

Praca wychowawczo-dydaktyczna w Archidiecezjalnym Przedszkolu im. św. Mikołaja prowadzona jest w oparciu o:


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. z 2017 r., poz. 356

Programy:

  • Dziecięca Matematyka, autorki: prof. E. Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska
  • Program przygotowujący dzieci do nauki czytania i pisania metodą glottodydaktyczną, autorki: s. Beta Ciągło, Magdalena Majdecka
  • Przedszkolny Program Edukacji Komunikacyjnej „Autochodzik”, organizatorzy Michelin Polska S.A. Olsztyn, WORD Olsztyn 
  • „Ja- Artysta” – program własny, autorki: s. Maria Mrzygłód, Dagmara Krajewska
  • „Plac zabaw” trzylatek WSiP Dorota Augsburg, Katarzyna Borecka, Beata Kamińska
  • „Plac zabaw” czterolatek WSiP Karina Jedynak, Małgorzata Szczęsna
  • „Plac zabaw” pięciolatek WSiP Aleksandra Szyller, Paulina Sowa
  • „Plac zabaw” sześciolatek roczne przygotowanie przedszkolne WSiP Anna Idzikowska- Guzy, Ewa Janus
  • Program nauczania religii nr AZ-03-04/4-0 Przychodzimy do Pana Boga, red. J. Szpet, D.Jackowiak, Księgarnia św. Wojciech, Poznań