RAMOWY ROZKŁAD DNIA 2017/2018

Godz. organizacji dnia w Przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 2017/2018 

Czynności dzieci i nauczyciela

6.30 – 8.00

 • Schodzenie się dzieci w grupach łączonych,
 • Zabawy dowolne, m.in. konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze,
 • Aktywność dziecka w kącikach zainteresowań,
 • Praca indywidualna z dziećmi, wspomaganie, korygowanie rozwoju

8.00 – 8.30

 • Przechodzenie dzieci z wychowawcą do swojej sali, chwilka literacka, zabawy i ćwiczenia indywidualne lub grupowe

8.30 – 9.00

 • I śniadanie,
 • czynności samoobsługowe, porządkowe, opiekuńcze, doskonalenie umiejętności samodzielnego                               i estetycznego spożywania posiłków

9.00 – 10.15

 • Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych                   w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego,
 • rozwijanie aktywnosci dziecka w różnych sferach,
 • organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć

10.15 – 11.45

 • II śniadanie,
 • Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczonym na spacery, wycieczki, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze,
 • Czynności opiekuńcze, organizacyjne, czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela,
 • Przygotowanie do obiadu

11.45 – 12.15

 • Obiad – II danie,
 • czynności higieniczne (mycie zębów)

12.30 – 13.00

 • Odpoczynek (słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek)

13.00 -14.00

 • Zajęcia wspomagające przez nauczyciela, zajęcia z katechezy

14.00 – 14.45

 • Czyności samoobsługowe i higieniczne,
 • Obiad – I danie (zupa),
 • podwieczorek

14.45 – 16.30

 • kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno – technicze, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe, zajęcia dodatkowe, rozchodzenie się do domu